ป้ายกำกับ เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 ส.ค. 2564 0 4

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) สำหรับรับ-ส่งคนไข้ฉุกเฉิน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) สำหรับรับ-ส่งคนไข้ฉุกเฉิน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 ส.ค. 2564 0 3

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) สำหรับรับ-ส่งคนไข้ฉุกเฉิน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถแทรกเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถแทรกเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24 ส.ค. 2564 0 4

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถแทรกเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 บ้านพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 บ้านพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 ส.ค. 2564 0 121

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 บ้านพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้าง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

06 ส.ค. 2564 0 63

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

รายงานผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 ก.ค. 2564 0 24

รายงานผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

27 ก.ค. 2564 0 31

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 ก.ค. 2564 0 51

รายงานผลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

08 ก.ค. 2564 0 44

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สรุปฝลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปฝลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2563

16 ก.ย. 2563 0 93

สรุปฝลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

27 ก.พ. 2563 0 110

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

28 ส.ค. 2563 0 74

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

15 มิ.ย. 2563 0 82

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

15 มิ.ย. 2563 0 91

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

^