ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล

ด้วยเทศบาลตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕  ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้. 

ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^