การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง.pdf
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^