ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินหินคลุก จำนวน ๗ จุด กลางนาชานตารอดตลอดสาย หมู่ที่ ๓ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินหินคลุก จำนวน ๗ จุด กลางนาชานตารอดตลอดสาย หมู่ที่ ๓ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

22 พ.ค. 2561 0 345

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินหินคลุก จำนวน ๗ จุด กลางนาชานตารอดตลอดสาย หมู่ที่ ๓ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

จ้างเหมาเสริมผิวจราจรหินคลุกซอยชานตารอดถึงถนนเลี่ยงเมือง(วงแหวนรอบนอก)ช่วงที่๒ หมู่ที่๓
จ้างเหมาเสริมผิวจราจรหินคลุกซอยชานตารอดถึงถนนเลี่ยงเมือง(วงแหวนรอบนอก)ช่วงที่๒ หมู่ที่๓

21 พ.ค. 2561 0 324

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาเสริมผิวจราจรหินคลุกซอยชานตารอดถึงถนนเลี่ยงเมือง(วงแหวนรอบนอก)ช่าวที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลดเอกสารได

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

18 พ.ค. 2561 0 342

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

04 พ.ค. 2561 0 281

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลานชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล
ประกาศเทศบาลตำบลพลานชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล

02 พ.ค. 2561 0 441

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาค

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 เม.ย. 2561 0 507

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีความป

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มี.ค. 2561 0 679

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2561 0 369

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พั

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก.๑.2๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร บริเวณข้างถนนพิษณุโลก - สุโขทัย จากช่วงแคมป์ธราวุฒิถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล
ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก.๑.2๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร บริเวณข้างถนนพิษณุโลก - สุโขทัย จากช่วงแคมป์ธราวุฒิถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล

14 ก.ค. 2560 0 171

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก.๑.2๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร บริเวณข้างถนนพิษณุโลก - สุโขทัย จากช่วงแคมป์ธราวุฒิถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 337 ม.
ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 337 ม.

18 เม.ย. 2560 0 344

ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 337 ม. ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 337 ม.pdf

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

18 เม.ย. 2560 0 270

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลพลายชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเง

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร บริเวณข้างถนนพิษณุโลก - สุโขทัย จากช่วงแคมป์ธราวุฒิถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล
ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร บริเวณข้างถนนพิษณุโลก - สุโขทัย จากช่วงแคมป์ธราวุฒิถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล

30 มี.ค. 2560 0 171

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร บริเวณข้างถนนพิษณุโลก - สุโขทัย จากช่วงแคมป์ธราวุฒิถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู(ยกสูง)
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู(ยกสูง)

30 มี.ค. 2560 0 223

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู(ยกสูง) เทศบาลตำบลพลายชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู(ยกสูง) ตามรายการ ดังนี้ ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ป

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ธ.ค. 2559 0 425

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

31 ต.ค. 2559 0 261

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซ.พัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล ม.๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้

ก่อสร้าง ซอย. พัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล ม. 5 ตำบลพลายชุมพล
ก่อสร้าง ซอย. พัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล ม. 5 ตำบลพลายชุมพล

17 ต.ค. 2559 0 243

ก่อสร้าง ซอย. พัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล ม. 5 ตำบลพลายชุมพล ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ก่อสร้าง ซอย. พัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล ม. 5 ตำบลพลายชุมพล.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล

17 ต.ค. 2559 0 218

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินไหล่ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพัฒนาเชื่อมซอยทางเข้าวัดพลายชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล ด้วยเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงก

^