ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระเช้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระเช้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ 
—►.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^