ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ –►ประกาศ.pdf

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ –►แบบ.pdf

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ –►แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^