ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังน้ำใส โรงกรอง 2 วัดพลายชุมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังน้ำใส โรงกรอง 2 วัดพลายชุมพล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ 1.pdf
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ 2.pdf
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ 3.pdf
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ 4.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^