บุคลากร

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสง่า แก้วปา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิรักษ์ เครือแดง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางอัศรา คงเจริญ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางยุพา คุ้มแสง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง เนียมเปี่ยม

  ครู คศ.1

^