บุคลากร

ฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง

  กำนันตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นางดวงกมล ขุนจง

  ผู้ช่วยกำนันตำบล

 • thumbnail

  นายพิตตินันท์ นาหมัน

  ผู้ช่วยกำนันตำบล

 • thumbnail

  นางสิริรัตน์ ดำรงค์แก้ว

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางปริษา บุญประสิทธิ์

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางมณี สินเทศ

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นายอนุชา แปลกอ่อง

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางแววดาว แปลกอ่อง

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางอัปสร เฉยดิษฐ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายประยุทธ ผุดเหล็ก

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางคนึงทิพย์ แก้วบ้านดอน

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางรัชฎาพร มีเนตรขำ

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางสำเนา มาเกตุ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวศศิวิมล ดีบัว

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายหัสดินทร์ วาดอินทร์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายณรงค์ โท้ทอง

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอณุศร มีแดนไผ่

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

^