บุคลากร

นายกเทศมนตรี

  • thumbnail

    นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง

    นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

^