ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก"(EIT) ผ่านระบบ ITAS
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก"(EIT) ผ่านระบบ ITAS

08 พ.ค. 2562 0 232

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่.pdf

ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล กองการศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล
ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล กองการศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล

22 เม.ย. 2562 0 358

ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล กองการศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่.pdf

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

01 เม.ย. 2562 0 96

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

18 มี.ค. 2562 0 96

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2562

14 ก.พ. 2562 0 122

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2562

การชำระภาษีปี พ.ศ.2562
การชำระภาษีปี พ.ศ.2562

07 ม.ค. 2562 0 245

ขอเชิญชาวตำบลพลายชุมพลเข้ามาชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 มาครบอีกวาระหนึ่ง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องของการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะส

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

08 พ.ย. 2561 0 1,285

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรี่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณารับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล
มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณารับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล

25 ต.ค. 2561 0 106

มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณารับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณารับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล
มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณารับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล

08 ต.ค. 2561 0 101

มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณารับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

04 ก.ค. 2561 0 994

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล พลายชุมพล ได้จัด

^