ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

01 มิ.ย. 2563 0 187

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

01 มิ.ย. 2563 0 159

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

07 พ.ค. 2563 0 394

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยุและตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยุและตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

29 เม.ย. 2563 0 267

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยุและตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

09 เม.ย. 2563 0 192

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

28 ก.พ. 2563 0 34

กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

27 ก.พ. 2563 0 53

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒.
ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒.

26 ก.พ. 2563 0 38

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562

24 ก.พ. 2563 0 115

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

17 ก.พ. 2563 0 133

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

^