ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^