รายได้ของเทศบาล

รายได้ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf
^