ข่าวกิจกรรมต่างๆ :: activities

กิจกรรมการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรมการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

27 ส.ค. 2558 0 273

กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดให้ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร
เทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดให้ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

06 ส.ค. 2558 0 405

เทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดให้ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. งานกอ

ซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for mom วันที่ 2 สิงหาคม 2558
ซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for mom วันที่ 2 สิงหาคม 2558

05 ส.ค. 2558 0 504

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ หน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for mom ปันเพื่อแม่ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช

กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

12 ก.พ. 2558 0 302

กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

กองช่างออกดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณริมถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 5
กองช่างออกดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณริมถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 5

23 ม.ค. 2558 0 461

เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดยท่านนายก สมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพลและคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายงาน ให้กองช่างออกดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณริมถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 5 เพื่อให้น้ำระบายออกได้สะดวกมากขึ้น

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลพลายชุมพล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

22 ม.ค. 2558 0 369

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลายชุมพลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล ในโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

^