นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ(best practice) การส่งเสริมสูขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ(best practice) การส่งเสริมสูขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ(best practice) การส่งเสริมสูขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^