โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้เข้าโครงการ ทีมผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^