กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการร่วมแข่งขันเปตองครอบครัวสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) การถ่ายภาพครอบครัวและการแต่งกรอบรูปด้วยเดคูผาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลในครอบครัวจำนวน 50 ครอบครัว รวม 100 คน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล และสนามเปตองชั่วคราวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล (วันที่ 11 เมษายน 2561)เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^