โครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้เกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการโดย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล , นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย การรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนในตำบลพลายชุมพลเพื่อสมทบเป็นกองบุญช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตำบลพลายชุมพล และสมทบกองทุนธนาคารขยะโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านพลายชุมพล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^