โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล เครือข่ายผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนในตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โรงเรียนพลายชุมพล ชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ขับขี่จักรยานท่องเที่ยวชมแหล่งผลิตสินค้าต่างๆ ได้แก่ ขนมเทียนขนมเข่งที่สืบทอดยาวนานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์มะพร้าวสกัดเย็น กล้วยอบเนย การเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านตัวอย่างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การจักสาน การร้องรำเพลงพวงมาลัย ชมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยวัดวังหิน โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีโครงการดังกล่าว ณ บริเวณลานตลาดนัดตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซา พิษณุโลก ถึงวัดวังหิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^