กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ปกครองพร้อมเด็กๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^