งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนสิงหวัฒน์

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนสิงหวัฒน์

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 12 สิงหาคม 2559 บริเวณเกาะกลางถนนสิงหวัฒน์เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^