กิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

กิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดเวฬุวัน วัดตูม และวัดพลายชุมพลเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^