กิจกรรมการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^