วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^