วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าโครงการทีมผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^