วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรม "รำลึกวิถีไทย สุขใจวันสงกรานต์" งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรม "รำลึกวิถีไทย สุขใจวันสงกรานต์" งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรม "รำลึกวิถีไทย สุขใจวันสงกรานต์" งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^