วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2562 โดยได้เกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการนำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนในตำบลพลายชุมพล เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนตำบลพลายชุมพล และสมทบกองทุนธนาคารขยะโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านพลายชุมพล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^