เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล) หลักสูตร "ชะลอชรา พัฒนาชีวิต" รุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^