ข่าวกิจกรรมต่างๆ :: activities

วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 ก.ย. 2563 0 346

วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล มหาวิทยาลัยราชภั

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”

27 ก.พ. 2563 0 614

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ณ อาคารอเนกประ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

28 มิ.ย. 2562 0 782

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนัก กอง ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562

24 เม.ย. 2562 0 809

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าโครงการทีมผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรม "รำลึกวิถีไทย สุขใจวันสงกรานต์" งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรม "รำลึกวิถีไทย สุขใจวันสงกรานต์" งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

11 เม.ย. 2562 0 1,145

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรม รำลึกวิถีไทย สุขใจวันสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยได้รับเกียร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2562

28 ก.พ. 2562 0 880

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2562 โดยได้เกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่ว

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล

31 ส.ค. 2561 0 830

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภ

เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

11 ก.ค. 2561 0 559

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.

นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ(best practice) การส่งเสริมสูขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ(best practice) การส่งเสริมสูขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

15 พ.ค. 2561 0 609

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ(best practice) การส่งเสริมสูขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว

โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

25 เม.ย. 2561 0 982

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้เข้าโครงการ ทีมผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

11 เม.ย. 2561 0 2,183

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีอ

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561

11 เม.ย. 2561 0 676

เทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาครอบครัวสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการร่วมแข่งขันเปตองครอบครัวสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) การถ่ายภาพครอบครัวและการแต่งกรอบรู

โครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี ๒๕๖๑

28 ก.พ. 2561 0 1,687

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้เกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมโครงก

โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ประจำปี ๒๕๖๑

13 ก.พ. 2561 0 1,253

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล เครือข่ายผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนในตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โรงเรียนพลายชุมพล ชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุ

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

22 ม.ค. 2561 0 1,232

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกำนันตำบลพลายชุมพล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

13 ม.ค. 2561 0 789

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ปกครองพร้อมเด็กๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนสิงหวัฒน์
งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนสิงหวัฒน์

25 ก.ค. 2559 0 1,416

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 12 สิงหาคม 2559 บริเวณเกาะกลางถนนสิงหวัฒน์

กิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
กิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

22 ก.ค. 2559 0 777

เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดเวฬุวัน วัดตูม และวัดพลายชุมพล

24-25 กันยายน กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
24-25 กันยายน กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

25 ก.ย. 2558 0 444

กิจกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2558

^